SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
HỆ THỐNG PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, in giấy biên nhận, in phiếu bàn giao, chuyển hồ sơ phòng ban chuyên môn giải quyết.
- Trả kết quả và thu lệ phí giải quyết theo quy định.

Thụ lý giải quyết

- Phân công thụ lý hồ sơ, cập nhật tiến độ thụ lý hồ sơ, chuyển xử lý hồ sơ (chuyển về một cửa yêu cầu bổ sung hoặc từ chối giải quyết), trình duyệt hồ sơ.

Phê duyệt hồ sơ

- Xem xét tiến độ và kết quả thụ lý hồ sơ, duyệt hồ sơ.

Dịch vụ công mức độ 3

- Tra cứu hồ sơ

- Đăng ký tài khoản

- Gửi hồ sơ qua mạng

Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Hỗ trợ kỹ thuật
Hotline: 19006142 (ext 3)
Email: tech@efy.com.vn
Hỗ trợ từ xa TeamViewer: